Bóng đá trường thiết bị

With professional equipment and strict control system, our company, AVG, is one of the best soccer field equipment manufacturers and suppliers. In order to serve customers better, we have a professional factory dealing with quality products soccer goal , bleacher , substitute bench products wholesale business.
Với thiết bị chuyên nghiệp và hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt, công ty chúng tôi, AVG, là một trong những nhà sản xuất thiết bị trường bóng đá tốt nhất và nhà cung cấp. Để phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi có một giao dịch nhà máy sản xuất chuyên nghiệp với chất lượng đá lĩnh vực thiết bị sản phẩm kinh doanh bán buôn.

Công ty TNHH tất đoàn chiến thắng cỏ (Quảng Châu)Điện thoại: +86-20-38848877